دوره هاي در حال اجرا
رديفعنوان دورهتعداد ساعتتاريخ برگزاري
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

دوره هاي برگزار شده
رديفعنوان دورهتعداد ساعتتاريخ برگزاري
1توانمند سازي مديران 120ساعت
 
16/2/94 الي 17/2/94
2توانمند سازي مديران 120ساعت 
  
5/3/94 الي 6/3/94
3آسيب شناسي مهدويت4 ساعت
 
6/3/94
4مسئوليت كيفري كاركنان دولت 6ساعت
 
20/3/94
5 تربيت فرزند 18ساعت
 
17/6/94 الي 18/6/94
6 ارگونومي محيط كار 4 ساعت25/6/94
7قاطعيت 6 ساعت 8/7/94
8پرسش و پاسخ هاي مهدوي  5ساعت25/7/94
9 اطفا حريق و راههاي پيشگيري 6 ساعت29/7/94
10آشنايي با معاني و تفسير نماز 6 ساعت16/8/94
11مديريت فرآيند2 5ساعت 16/10/94 
12نظام مشاركت كاركنان  6 ساعت23/10/94 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-19 14:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ