معرفي مسئول آموزش
 

فرزانه نكوئي

 

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس: 6-2340774 داخلی207

Email : scmnghealt@sums.ac.ir


مسئوليتها و وظايف : 

  • برنامه ریزی های لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي ويژه كاركنان دانشكده
  • برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي با هماهنگي معاونتهاي مربوطه و واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
  •  نظارت بر اجرا و برگزاری صحیح دوره های آموزشی
  • ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
  • صدور گواهینامه دوره های آموزشی  بهبود مديريت
  • اعلام نتایج ارزشیابی پایان دوره به مدرسین و مسئولين مربوطه
  • بايگاني و نگهداری مدارك برگزاري دوره ها

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ