وظایف و مسئولیت ها معاونت پشتیبانی

  وظایف و مسئولیت ها

 • نظارت بر انجام فعاليتهاي مالي.
 • تهيه و تنظيم بودجه.
 • حفظ اموال و كنترل اموال منقول و غير منقول.
 •  نظارت بر انجام امور تداركاتي.
 • مراقبت و توزيع كالا و ملزومات كنترل موجودي انبار.
 • مراقبت در انجام سريع ثبت،توزيع و تحرير نامه ها.
 • انجام امور پرسنلي كاركنان، حضور و غياب، مرخصي و ...
 • مراقبت در حسن انجام تعميرات و امور تاسيسات واحد.
 • نظارت بر امور نگهباني ، نقليه و خدمات عمومي دانشكده.
 • نظارت بر حسن جريان كليه امور پشنيباني واحدهاي تحت سرپرستي.
 • سازماندهي فعاليت هاي مربوطه تقسيم و كار و تعيين وظايف و مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت پوشش.
 • برنامه ريزي در تهيه و تنظيم بودجه.
 • شركت در جلسات و سمينارهاي مربوطه.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ