وظايف و مسئوليت های معاون پشتیبانی


  • نظارت بر حسن جريان كليه امور پشتيباني واحدهاي تحت سرپرستي

 

  • سازماندهي فعاليت هاي مربوطه ،تقسيم كار و تعيين وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت پوشش

 

  • برنامه ريزي در تهيه و تنظيم بودجه
  • شركت در جلسات و سمينارهاي مربوطه

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-10 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ