طرح تكريم ارباب رجوع
مسئول : محسن علیزاده
 
مسئوليتها:
 
  1. هماهنگي با واحدهاي دانشكده درزمينه اطلاع رسانی مناسب به مراجعان
  2. بازنگری و اصلاح  مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
  3. نصب  منشوراخلاقی دانشكده درمعرض ديد ارباب رجوعان
  4. نظرخواهی از مراجعان به دانشكده درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان
  5. جمع بندی فرم هاي نظر سنجی از ارباب رجوع و ارسال نتايج آن به واحد طرح تكريم دانشگاه
  6.  
  7. ایجاد سازوکارهای لازم به منظورتشویق کارکنان که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند و برخورد با کارکنان خطا کار
  8. شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
  9. تشكيل جلسات تحول اداري بصورت ادواري
  10. تهيه شرح وظايف براي كاركنان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-11 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ