چشم انداز و اهدافاین معاونت برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی دانشکده را به عهده دارد وبر کیفیت آموزشهای تئوری وکارآموزی و نیز فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی نظارت دارد .
 

دکتر ريتا رضايي 
 
 
(دكتراي مديريت آموزشي)

تلفن: 2340783 داخلي 242 
Email: ritarezaee@sums.ac.ir
rita_rezaee@yahoo.com


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-21 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ