راهکارهای کلی یا استراتژیهای پژوهشی مورد نظر در این دانشکده

  • انجام پژوهش توسط اعضای هیئت علمی
  • انجام پژوهش توسط دانشجویان
  • فراهم نمودن زمینه شرکت فعال اساتید ودانشجویان در سمینارها و سخنرانیهای داخلی و خارجی 
  • برقراري ارتباط با معاونت هاي دانشگاه و موسسات بهداشتي درماني و كسب اطلاعات مربوط به نيازهاي پژوهشي ايشان
  • ارزشیابی دوره اي فعالیتهای کمی و کیفی حوزه به منظور میزان نیل به اهداف و استفاده از راه حلهای بدست آمده از تحقیق در حل مشکلات موجود و ارائه گزارش دوره اي و    کتبی به مسئولین مربوطه 
  • فعال نگهداشتن کمیته تحقیقات دانشجویی 
  • برگزاری ژورنال کلاب
  • برگزاری کارگاه مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان
  • برگزاري كميته تأمين منابع كتابخانه اي در دانشكده و انجام امور مربوط.
  • برگزاري كميته انتشارات در دانشكده و انجام امور مربوط. 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-21 12:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ