معرفی مجله مدیریت وانفورماتیک سلامت

مجله علمی- پژوهشی مدیریت سلامت

  مجله علمی- پژوهشی «مدیریت و انفورماتیک سلامت» وابسته به دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه های مديريت و اطلاع‌رسانی سلامت و به عنوان مجرايی رسمی برای ارتباطات علمی بين پژوهشگران از راه انتشار تازه ترين يافته های اين حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. در اين فصلنامه، مقالات در قالب های: پژوهشی ( Research Articles )، مروری ( Review Articles, Systematic Review& Meta-Analysis )، مقاله کوتاه ( Short Communication )، نامه به سردبير ( Letter to the Editor ) و نقد (کتاب يا مقاله) پذيرفته می‌شود.

  اين مجله، مقالات دريافتی در شاخه های زير را مورد بررسی قرار می دهد:

  - مديريت خدمات بهداشتی‌ و درماني

  سياستگذاری سلامت

  سلامت در بلايا و فوريت ها

  ارزيابی فناوری سلامت

  - مديريت اطلاعات بهداشتی و درماني

  انفورماتيک پزشکی

  فناوری اطلاعات سلامت

  - اقتصاد سلامت 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-30 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ