وظایف امور دانشجویی فرهنگی دانشکده

1.      برنامه ریزی عملیاتی فعالیتهای فرهنگی دانشکده به منظور گسترش وتعمیق مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی

2.      همکاری ونظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی دانشکده در راستای اهداف و ارزشهای نظام اسلامی

3.      مشاوره ومساعدت جهت حل مشکلات رفاهی دانشجویان

4.      ارائه فرمهای وام تحصیلی ومسکن

5.      هماهنگی فعالیتهای فوق برنامه

6.      برنامه ریزی جهت جشن های فارغ التحصیلی

7.      برنامه ریزی ونظارت بر اردوهای تفریحی دانشجویان

8.      نظارت بر فعالیتها وبرنامه های فرهنگی

9.      پشتیبانی وپیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز برای برنامه های دانشجویی ، فرهنگی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-24 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ