الف- کمک هزینه تحصیلی

 فرآیند دریافت کمک هزینه تحصیلی:

1- دریافت فرم تعهدنامه مخصوص باز پرداخت تسهيلات دريافتي از صندوق رفاه

2- تهیه فرم تعهد محضری(ضامن کارمند یا کاسب با جواز کسب)

3- تحویل فرم تعهد به مسئول امور دانشجویی دانشکده و ثبت نام

4- مراجعه به امور رفاهی ساختمان مرکزی دانشگاه و دریافت شماره حساب در آخرترم

5- مراجعه به بانک و دریافت تجارت کارت

6- اخذ مبلغ کمک هزینه در پایان ترم

- اخذ حداقل تعداد واحد مورد لزوم جهت دریافت کمک هزینه ضروری است.

 
 

ب- وام ضروری

   - به دانشجویانی که با مشکل مالی روبرو می شوند پرداخت می گردد( حداکثر مبلغ 1500000 ریال می باشد.

   - با رعایت فاصله حداقل 6 ماه به شرح زیر پرداخت می گردد:

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 بار،

 کارشناسی پیوسته 4 بار

   - به دانشجویان جدیدالورود در صورت رعایت حداقل انتخاب واحد ، حداکثر 700000 زیال وام ضروری تعلق می گیرد.

فرایند دریافت وام ضروری:

1- مراجعه به امور رفاهی ساختمان مرکزی دانشگاه

2- دریافت فرم وام ضروری

3- مراجعه به آموزش دانشکده و تایید فرم

4- تحویل فرم به امور رفاهی دانشگاه

5- پیگیری جهت دریافت وام.

 

 

ج- وام ازدواج


   - حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی و به شرط ازدواج در طول تحصیل پرداخت می گردد.

   - میزان وام ازدواج 7500000 ریال و فقط يك بار در طول تحصیل قابل پرداخت است.


- فرایند دریافت وام ازدواج:

1 - مراجعه به امور رفاهی ساختمان مرکزی دانشگاه

2 - دریافت فرم وام ازدواج

3 - تاید فرم توسط آموزش دانشکد

4 - تحویل فتوکپی عقدنامه و سایر مدارک به امور رفاهی

5 - پیگیری
 

 

د- ودیعه مسکن

   - به دانشجویان متاهل که در خوابگاه سکونت نداشته باشند به شرط ارائه اجاره نامه مورد تایید پرداخت می گردد.

   - در طول هر مقطع فقط یک بار پرداخت می گردد.

   - فرایند دریافت وديعه مسكن:

1- مراجعه به امور رفاهی ساختمان مرکزی دانشگاه

2- دریافت فرم ودیعه

3- تایید فرم توسط آموزش دانشکده

4-تحویل فرم به امور رفاهی دانشگاه

5- پیگیری جهت دریافت وام.
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-3 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ