وظایف و مسئولیت های معاون آموزشی1- انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی وتطبیق با نیازهای علمی ، پزشکی و اقتصادی کشور

2- انجام کلیه اموری که از طرف ریاست دانشکده محول می شود که شامل اداره امور دانشکده در غیاب رئیس نیز می گردد.

3- تدوین وپیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی ونظارت بر حسن اجرای برنامه

4-نظارت بر کار واحدهای تابعه وحصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها از طریق کنترل مستقیم

5- برقراری ارتباط با سایر مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی

6- تهیه وپیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات وپیشرفتهای آموزشی دانشکده   

7-اظهار نظر درباره ساعات تدریس اعضاء گروههای آموزشی

8- اظهار نظر درباره بورسها ومأموریتهای اعضاء گروه های آموزشی وپیشنهاد به شورای آموزشی وپژوهشی دانشکده

9-  نظارت بر نحوه ارائه دروس وانتخاب کتب درسی واظهار نظر در مورد محتوای دروس   

10-   هماهنگی در تهیه برنامه های آموزشی که در گروه های آموزشی تدریس می شود.

 
 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-23 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ