معرفی اعضاء

  

 
مسئول دفتر
 
 
نام و نام خانوادگي
 

دكتر رامین روانگرد
 
 
سمت
 

رئيس دفتر
 
 
مدرك تحصيلي
 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 

Email :ravangard@sums.ac.ir

 
مسؤول و كارشناس دفتر نام و نام خانوادگي مسئول
 

فريبا فرهمند
 
 
 
سمت
 
 
مسؤول دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان 
 
مدرك تحصيلي
 

 كارشناس ارشد مدارك پزشكي
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 
f_farahmand@sums.ac.ir
 
 
كارشناس دفترلادن ده بزرگی
 
اهداف :
 
1- شناسایی ، جذب ، پرورش ، هدایت و حمایت از دانشجویان با عملکردهای عالی واستعدادهای درخشان دانشکده
 
2- ایجاد هماهنگی میان دانشکده و دفتر عملکردها و استعدادهای درخشان دانشگاه
 
3- پیگیری کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم جهت دانشجویان عضو دفتر
 

خدمات قابل ارائه در واحد استعدادهای درخشان
 
1- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه
 
2- بررسی و انجام امور مربوط به جشن دانش وپویش
 
3- بررسی وانجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه کشوری
 
 4- بررسی و انجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر
 
5- بررسی و انجام امور مربوط به نخبگان و تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان عضو و هدایت دانشجویان جهت عضویت بنیاد ملی نخبگان
 
6- تعیین ده درصد اول دانشجویان هر کلاس در پایان هرنیمسال تحصیلی 
 
7- اطلاع رسانی وثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی
 
8- همکاری درمراسم open day)  (university روز معرفی توانمندی های دانشکده
 
 
شرایط عضویت
 
1- برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی باکسب رتبه کشوری مساوی وکمتراز 500 بامعرفی سازمان سنجش آموزش کشور
 
2- دارندگان مدال طلا، نقره وبرنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی
 
3- رتبه های اول انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت
 
4- دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تایید وزارت
 
5- برگزیدگان رتبه اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و خوارزمی وجوان خوارزمی وسایر جشنواره های مورد تایید وزارت
 
6- مالکان ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی
 
7- دانشجویان نمونه کشوری
 
8- 5/2 درصد پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه و پیش کارورزی و پذیرش دستیار پزشکی
 
9- رتبه های برتر پذیرفته شدگان آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و phD
 
10- یک درصددانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک درهر دانشگاه در پایان هرسال حداقل یک دانشجو به شرط کسب حداقل معدل 5/18 دوره کاردانی،حداقل 18 دوره کارشناسی و مقاطع بالاتر 17
 
11- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
 

شرایط ادامه عضویت
1-دانشجویان هر یک از بندهای فوق درمقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتر از 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید (دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آیین نامه نمی شوند.
 
2-دانشجوياني که داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انظباطي دانشگاه يا هيات بدوي تخلفات باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.
 
 
 
تسهیلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعداهاي درخشان
 
1- دانشجويان استعداهاي درخشان مجازند فقط يک نوبت قبل از خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون مقطع بالاتر شرکت کنند.
 
2- حداکثر 10 درصد ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان استعداد درخشان تعلق ميگيرد جهت استفاده از اين سهميه شرکت در آزمون و کسب حداقل 90 درصد نمره اي که آخرين نفر گزينش آزاد رشته /محل مربوطه به دست آورده لازم ميباشد.
 
3- دانشجويان مشمول اين آيين نامه ميتوانند طرح نيروي انساني خودرا در سازمانها و مراکز آموزشي ،پژوهشي درماني ويا مديريتي مرتبط با علوم پزشکي بگذرانند مشروط براينکه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.
 
4- دانشجويان استعداددرخشان دوره دکتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل17 در دو نيمسال تحصيلي و تاييد استاد مشاور بطور همزمان در يکي از رشته هاي کارشناسي يا MPH دانشگاههاي کشور در همان شهرمحل تحصيل رشته اول به ادامه تحصيل پردازند.
 
5- به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي پژوهشي اين دانشجويان يکي از اعضاي هيات علمي ترجيحا داراي مرتبه استادياري به بالارا به عنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مينمايند.
 
6- دانشجو ميتواند به پيشنهاد دفتر و تاييد معاونت آموزشي دانشکده دروس عمومي را بطور غير حضوري بگذراند.اين دروس جزءحدنصاب واحدهاي درسي در آن نيمسال منظور نمي گردد.
 
7- دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تاييد معاونت آموزشي دانشکده مربوطه تا 27 واحد درسي را بگذراند.
 
8- دانشگاه ميتواند به منظور آموزش مباحث جديد به دانشجويان استعداددرخشان کلاسهاي ويژه اي تشکيل دهد.
 
9- دانشگاه موظف است کلاسهاي ويژه آموزش زبان ،مهارتهاي رايانه،مديريت،روش تحقيق و ساير موارد مشابه براساس نيازسنجي دانشجويان استعداد درخشان با تخفيف ويژه ارايه دهد.
 
10- دانشگاه ميتواند امکانات لازم را براي شرکت دانشجويان استعداد درخشان درکنفرانسهاي علمي وکارگاههاي داخل و خارج کشور فراهم نمايد.
 
11- دانشگاه موظف به پرداخت کمک هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه پايان نامه هاي تحقيقاتي برحسب مورد و شرايط هردانشگاه اقدام نمايد.
 
12- دانشگاه موظف است اقدامات لازم جهت اعطاي وام و کمک هزينه تحصيلي، خوابگاه،بن خريد کتاب و تسهيلات استفاده از کتابخانه ها،آزمايشگاه ها،رايانه واينترنت و امکانات زيارتي،تفريحي،ورزشي براي دانشجويان استعداد درخشان به عمل آورد.
پذيرش دانشجو با استفاده از سهميه بدون آزمون و با آزموننظر به اعلام مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع مبني بر پذيرش دانشجو با استفاده از سهميه بدون آزمون و با آزمون در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي 93-92 به استحضار مي رساند موارد مي بايست مطابق با مفاد آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 21/10/89 رعايت گردد.

سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جهت مطالعه آئين نامه:

آئين نامه هاي استعداد درخشان / بخش نامه ها و آيين نامه ها http://edc.behdasht.gov.ir

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر مصوب 21/10/89 نظر به اينكه داوطلبان از طريق مركز سنجش احراز هويت نمي شوند لذا معرفي دانشجويان واجد شرايط از سوي هر دانشكده به منزله تأييد مدارك و واجد شرايط بودن داوطلب مي باشد و مسؤليت صحت اطلاعات اعلام شده بر عهده دانشكده مربوطه مي باشد. شايان ذكر است دانشجو ضمن دارا بودن كليه شرايط آئين نامه بايستي حائز عدم سوء سابقه انضباطي باشد كه مراتب بايستي از سوي دانشكده از مرجع ذيصلاح انضباطي استعلام و بر مبناي پاسخ استعلام اقدام بايسته صورت پذيردو همچون سال گذشته اطلاعات مورد نياز دانشجو در فرم هاي مربوطه ثبت و ارسال مي گردد كه نهايتاً به صورت اينترنتي در مهلت اعلام شده به وزارت متبوع ارائه مي گردد.

با عنايت به اينكه واجدين شرايط فقط يك بار ميتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند لذا مستدعي است مقرر فرمائيد به منظور جلوگيري از تضييع حق داوطلب لازم در خصوص نوع تسهيلات ( با آزمون يا بدون آزمون) در فرم هاي مربوطه كه به پيوست ارسال مي گردد ثبت و ارائه شود.

-جدول ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و مدارك مورد پذيرش از طريق سايت مركز سنجش http://sanjeshp.ir قابل دسترسي مي باشد لذا داوطلبان پس از انتخاب محل تحصيل براساس جدول مربوطه اقدام به ثبت نام نمايند.

-معرفي دانشجوي پژوهشگر و نيز مالكان ابداع يا اختراع پس از دريافت تائيديه از وزارت متبوع توسط دانشگاه صورت پذيرد.

-كليه متقاضيان بايستي قبلاً ثبت نام در آزمون را انجام داده و داراي شماره داوطلبي باشند، افراديكه شماره داوطلبي خود را فراموش نموده اند با وارد نمودن صحيح كد ملي، اطلاعات فردي داوطلب قابل دسترسي خواهند بود.

-توجه: داوطلبان متقاضي بدون آزمون كه ثبت نام اوليه را انجام نداده اند در قسمت شماره كارت عدد 0 را وارد نمايند. بدليل اينكه شناسايي افراد با شماره ملي و شناسنامه خواهند بود هرگونه اشتباه در درج اطلاعات، سبب خواهد شد موارد به پرونده فرد الصاق نشود در صورتيكه داوطلبي متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاههايي باشد كه پذيرش آنها منوط به پرداخت هزينه است در صورت پذيرش همانند ساير داوطلبان عادي ملزم به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود.

مخصوص متقاضيان با آزمون:

1-رشته انتخابي كارشناسي ارشد اين افراد كه در فرم اطلاعات درج مي گردد، بايستي همان رشته امتحاني باشد.

2-باتوجه به اينكه اين داوطلبان انتخاب محل تحصيل مقطع كارشناسي ارشد را همزمان با دريافت كارت ورود به جلسه آزمون انجام داده اند، لذا اين گزينه براي متقاضيان با آزمون غير فعال بوده و نياز به انتخاب محل تحصيل ندارند.

3-بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد ( از سال 1390 لغايت 31/5/1392)

مخصوص متقاضيان بدون آزمون:

1-براساس بند 8-2- آئين نامه مربوطه، رشته انتخابي كارشناسي ارشد بايستي هم نام با رشته مقطع كارشناسي باشد، فقط در رشته هايي كه رشته همنام وجود ندارد داوطلب براساس جدول مدرك مورد پذيرش كه پيوست مي باشد رشته خود را انتخاب نمايد.

2-داوطلب مي بايست يك رشته را در دو محل انتخاب نمايد. ( بعنوان مثال كارشناس رشته بهداشت عمومي فقط يك رشته آموزش بهداشت را در دو دانشگاه شيراز و اصفهان انتخاب نمايد).

3-بيش از يك سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد ( از سال 30/5/91 لغايت 31/5/92)

4-با رعايت مفاد آيين نامه كسانيكه سال گذشته ( 1391) از شرايط بدون آزمون استفاده نموده و پذيرش نشده اند، مي توانند از شرايط با آزمون براي سال 1392 استفاده نمايند.

5-رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك براساس جدول تخصيص امتياز ( تصوير پيوست) امتيازبندي و اولويت بندي شود.

6-متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون لزومي ندارد در آزمون شركت نمايند. بديهي است در صورت عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه، مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمي گيرد. همچنين در صورتيكه اين افراد تمايل داشته باشند مي توانند علاوه بر معرفي از طريق دانشگاه جهت استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون، همانند ساير داوطلبان عادي با شرايط عادي در آزمون شركت كنند.

7-افرادي كه از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون استفاده نموده اند و در آزمون هم شركت كرده اند لزومي ندارد رشته انتخابي هر دو حالت يكسان باشد.

8-با توجه به بند ب 1- ماده 2- آيين نامه « تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر مصوب تاريخ 21/10/89 مبني بر اينكه فارغ التحصيلان رتبه اول مقطع كارشناسي ناپيوسته مي بايست در دوره كارداني نيز به لحاظ ميانگين جزء 10% برتر فارغ التحصيلان رتبه اول مقطع كارشناسي ناپيوسته مي بايست در دوره كارداني نيز به لحاظ ميانگني جزء 10% برتر فارغ التحصيلان هم رشته با ورودي مشترك باشند، به اطلاع مي رساند با عنايت به گذشت دو سال از زمان تصويب آن، شرط مذكور از آزمون سال 92 و بعد از آن اجرا مي گردد.

9-در صورتي كه داوطلبي موفق به ثبت نام اوليه در آزمون نشده است، با تشخيص دانشگاه مبني بر واجد شرايط بودن، معرفي فرد از طريق دانشگاه در قالب فرم مربوطه بلامانع مي باشد. براي اين افراد كد صفر وارد شود.

-جدول رشته ها و مدارك مورد پذيرش، دروس امتحاني و ضرايب مربوطه نيز در 15 برگ ضميمه مي باشد.

-فرم هاي خام مربوط به استفاده از سهميه بدون آزمون و با آزمون جهت تكميل و ارسال پيوست مي باشد.( دو فرم)

-مهلت ارسال فرم هاي تكميل شده به اين دفتر به تفكيك بدون آزمون و با آزمون حداكثر تا قبل از پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ7/5/92 مي باشد.

-ضمناً در مورد رشته هايي كه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته حائز شرايط دارد مطابق با نامه شماره 445521 مورخ 13/12/90 دانشكده بايستي نفر اول در بين دانش آموختگان كارشناسي ناپيوسته و نيزنفر اول در بين دانش آموختگان كارشناسي پيوسته را در هر كدام به طور جداگانه جهت ورود به مقطع كارشناسي ارشد به اين دفتر اعلام تا مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع با عنايت به اولويت و ظرفيت رشته/ محل انتخابي اسامي نهايي افراد پذيرفته شده را اعلام نمايد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-31 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ