گروههای آموزشی
گروه مدیریت خدمات بهداشتي درماني

گروه مديريت و فن آوری  اطلاعات سلامت 


گروه اقتصاد سلامت

گروه انفورماتيك پزشكي


رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص و متعهد در زمينه اداره امور بيمارستانها بوده كه در اهداف كلي زير خلاصه مي گردد :

 

 
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري ، اجرايي در واحدهاي مختلف بيمارستانها ، افزايش كارآيي و اثر بخشي فعاليت بيمارستانهاي كشور اداره موثرتر و پوياتر بيمارستانها ، اقتصادي تر و علمي تر اداره كردن مراكز بهداشتي و درماني ، طول اين دوره 4 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 130 واحد تئوري و عملي مي باشد .
 

  رشته كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 
هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص جهت انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليت هاي مختلف بهداشتي و درماني ، اداري و مالي و آموزش و پژوهش مي باشد .
 
طول اين دوره 2 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 37 واحد مي باشد .

  رشته كارشناسي ارشد اقتصاد سلامت

 
رشته كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت با سه گرايش " سياستگذاري در برنامه ريزي بهداشت و درمان " " توسعه و درمان" و " اقتصاد سنجي بهداشت و درمان " جهت داوطلبان پيش بيني شده است . در حال حاضر دانشكده گرايش سياست گذاري در برنامه هاي بهداشتي و درماني را به داوطلبان ارائه مي كند.
 
هدف از تربيت دانش آموختگان دراين رشته ايجاد توانايي آنها به منظور سياست گذاري ، برنامه ريزي و بهبود توسعه امور اقاتصادي نظام بهداشتي و درماني و طول اين دوره 2 سال است .

 
 
 
رشته كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشكي

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انفورماتیک پزشکی به عنوان رشته ای جدید و با استفاده از فناوری اطلاعات در ذخیره سازی ، بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات در جهت تصمیم گیری در حل مشکلات و ارتقاء سیستم های بهداشت درمان می پردازد . این علم ارتباط نزدیکی بین علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید در حال گسترش کامپیوتر ، مخابرات و ارتباطات برقرار می کند .
رشته دکترای سلامت در بلایا وفوریتها

دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت ها  Health in  Emergencies and Disaster(PhD) این رشته برنامه آموزشی بین رشته ای از علوم سلامت است که به تبیین مراحا چهارگانه کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و بازیابی در بلایا و فوریت ها (اعم از طبیعی،انسان ساختو بیولوژیک)، با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و مدیریت آن در سطوح مختلف می پردازد.

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ