گروههای آموزشی
گروه مدیریت خدمات بهداشتي درماني

گروه مديريت و فن آوری  اطلاعات سلامت 


گروه اقتصاد سلامت

گروه انفورماتيك پزشكي


رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص و متعهد در زمينه اداره امور بيمارستانها بوده كه در اهداف كلي زير خلاصه مي گردد :

 

 
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري ، اجرايي در واحدهاي مختلف بيمارستانها ، افزايش كارآيي و اثر بخشي فعاليت بيمارستانهاي كشور اداره موثرتر و پوياتر بيمارستانها ، اقتصادي تر و علمي تر اداره كردن مراكز بهداشتي و درماني ، طول اين دوره 4 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 130 واحد تئوري و عملي مي باشد .
 

  رشته كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 
هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص جهت انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليت هاي مختلف بهداشتي و درماني ، اداري و مالي و آموزش و پژوهش مي باشد .
 
طول اين دوره 2 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 37 واحد مي باشد .

  رشته كارشناسي ارشد اقتصاد سلامت

 
رشته كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت با سه گرايش " سياستگذاري در برنامه ريزي بهداشت و درمان " " توسعه و درمان" و " اقتصاد سنجي بهداشت و درمان " جهت داوطلبان پيش بيني شده است . در حال حاضر دانشكده گرايش سياست گذاري در برنامه هاي بهداشتي و درماني را به داوطلبان ارائه مي كند.
 
هدف از تربيت دانش آموختگان دراين رشته ايجاد توانايي آنها به منظور سياست گذاري ، برنامه ريزي و بهبود توسعه امور اقاتصادي نظام بهداشتي و درماني و طول اين دوره 2 سال است .

  رشته كارشناسي ناپيوسته مدارك پزشكي

 
هدف از تشكيل دوره كارشناسي تربيت افراد لايق و متعهد و آشنا با مباني مدارك پزشكي و آمار بيمارستاني است به نحوي كه قادر باشند با جمع آوري مطالب لازم و مفيد و كاربردي مديريت قسمتهاي مختلف مدارك پزشكي اعم از پذيرش ، بايگاني پزشكي ، آمار و كدگذاري بيماريها را عهده دار شوند . طول اين دوره 2 سال و تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 74 واحد مي باشد .
 

  رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته مدارك پزشكي

 
هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مدارك پزشكي افراد لايق و متبحر مي باشد بطوريكه بر علم مدارك پزشكي در سطح استاندارد موجود در دنيا وقوف كامل داشته و نيز با علم مديريت آموزشي بالاخص برنامه ريزي آموزشي و روش تدريس آشنايي كامل داشته تا بتواند به طور مفيد تدريس اين رشته را در سطح كارشناسي بعهده گرفته و نيز مديريت اين برنامه آموزشي را در دانشگاههاي مختلف عهئه دار شوند طول تحصيلات اين دوره 2 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 32 واحد مي باشد .

  كارشناسي پيوسته تكنولوژي اطلاعات بهداشتي

هدف از تشكيل دوره كارشناسي پيوسته تكنولوژي اطلاعات بهداشتي تربيت افراد لايق و متعهد و آشنا به مباني فن آوري اطلاعات در نظام ارائه خدمات بهداشت و درمان و طول اين دوره 4 سال است .

رشته كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشكي

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انفورماتیک پزشکی به عنوان رشته ای جدید و با استفاده از فناوری اطلاعات در ذخیره سازی ، بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات در جهت تصمیم گیری در حل مشکلات و ارتقاء سیستم های بهداشت درمان می پردازد . این علم ارتباط نزدیکی بین علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید در حال گسترش کامپیوتر ، مخابرات و ارتباطات برقرار می کند .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ