فرايند اخذ درس بصورت معرفی به استاد

 
1- ابتدا دانشجو می بایست لیست برنامه زمانبندی شده ( چهار یا پنج ترم ) کلیه دروس خود را از کارشناس گروه مربوط اخذ نماید.

2- سپس می بایست کلیه کارنامه های تحصیلی خود را که قبلاً از آموزش دانشکده دریافت نموده است با برنامه مذکور مطابقت داده تا
مطمئن شود کلیه دروس خود را گذرانده است.

3- دانشجو می بایست اطمینان حاصل نماید که صرفاً یک درس جهت اتمام دوره تحصیلی (فارغ التحصیلی) برای ایشان باقیمانده است نه بیشتر.
4- دانشجو می بایست مطمئن گردد نمرات کلیه دروسی که وی تاکنون گذرانده است به آموزش دانشکده رسیده و به کامپیوتر نیز انتقال داده شده باشد.

5- دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه ودرخواست فرم معرفی به استاد مینماید.

6- پس از بررسی لازم از سوی مسئولین آموزش واطمینان از واجد شرایط بودن فرم مربوطه دراختیار دانشجو قرارداده میشود .

7- دانشجو موظف به تکمیل فرم مذکور گردیده وبعد از تائید دانشکده به بخش یاگروه واستاد مربوطه مراجعه نموده واز نحوه وزمان برگزاری
امتحان مطلع میشود.

 تذکر مهم :

  جهت انجام امتحان درس بصورت معرفی به استاد ، دانشجو میبایست قبلاً آن درس را اخذودر کلاسها وامتحانات آن شرکت نموده باشد، لکن موفق به کسب نمره قبولی نگردیده باشد ویا اینکه در کلاسهای آن شرکت وموفق به انجام امتحان فاینال نشده باشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-7 13:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ