فرايند حذف واضافه
 
   
1-دانشجو می­بایست در موعد مقرر اعلام شده توسط اداره کل آموزش دانشگاه نسبت به حذف و اضافه دروس خود با استفاده از نرم افزار سپهر مهر ( مانند روند انتخاب واحد ) اقدام نمایند.   

2-سپس با راهنمائی استاد مشاور دروسی که می­بایست حذف یا اضافه گردد رامشخص نماید.  

3-در مورد حذف و اضافه دروس می­بایست حد نصاب واحدها رعایت گردد (حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد)  

4- حداقل تعداد واحد دانشجویان دوره شبانه ، شاهد وایثارگر 10 واحد میباشد.


 تذکرات مهم : 
 
 1- حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد.  

 2-غیبت در کلاسهای درس قبل از حذف و اضافه به هر دلیلی مجاز نمی باشد.

 
3-دانشجو در  هر نیمسال می تواند در مدت زمان تعیین شده حداکثر دو درس اضافه نماید یا دو درس حذف نماید یا دو درس انتخاب شده را با دو درس دیگر جابجا نماید. 

 4-طبق مقررات آموزشی تعداد غیبت مجاز درهرترم تحصیلی با ارائه گواهی موجه  17/4 جلسات درس میباشد ودرغیر این صورت نمره صفر جهت درس فوق منظور خواهد شد.
 
 5-طبق مقررات آموزشی هر دانشجو میتواند درتاریخ مقرر اعلام شده توسط اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس تخصصی یا عمومی خود را حذف نهائی نماید . بدیهی است جهت حذف نهائی دانشجو میبایست در کلاسهای درس حاضر بوده وتعداد غیبت مجاز در آن درس بیش از 17/4 ترم نباشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-7 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ