فرايند صدرو گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان شاغل به تحصیل 


 
-1
   دانشجو می بایست در ترم جاری انتخاب واحد نموده باشد.

-2  
بهمراه داشتن  کارت دانشجویی جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل الزامی می باشد
 
-3 
دانشجو می بایست درخواست خود را طی فرم دریافتی از اداره آموزش تکمیل و تحویل نماید.
 
-4 
مسئولین آموزش براساس درخواست دانشجو اقدام به صدور گواهی اشتغال به تحصیل وارائه به دانشجو می نمایند.
 
-5 
چنانچه گواهی مذکور مربوط به خارج از استان فارس باشد دانشجو می بایست تقاضا نامه اولیه که توسط اداره آموزش دانشکده تایید و مهر شده
   باشد را به اداره کل آموزش دانشگاه جهت صدور نهایی گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نماید

 
-6 
چنانچه گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی صادر گردد دانشجو می بایست یک قطعه عکس 4×3 به همراه داشته باشد
 
-7 
در مواردی که آئین نامه صدور گواهی اشتغال به تحصیل را از طرف دانشکده ممنوع نموده و ارائه آنرا به اداره کل آموزش دانشگاه موکول نموده باشد دانشجو می بایست جهت دریافت گواهی مذکور به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نماید.
 
-8 
صدرو گواهی اشتغال به تحصیل در ترم تابستان که دانشجو درسی را اخذ ننموده است به عنوان گواهی جزو آمار و حداکثر به مدت بیست روز برای دانشجو صادر می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-7 13:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ