تسهیلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعداهاي درخشان

1- دانشجويان استعداهاي درخشان مجازند فقط يک نوبت قبل از خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون مقطع بالاتر شرکت کنند.

2- حداکثر 10 درصد ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان استعداد درخشان تعلق ميگيرد جهت استفاده از اين سهميه شرکت در آزمون و کسب حداقل 90 درصد نمره اي که آخرين نفر گزينش آزاد رشته /محل مربوطه به دست آورده لازم ميباشد.

3- دانشجويان مشمول اين آيين نامه ميتوانند طرح نيروي انساني خودرا در سازمانها و مراکز آموزشي ،پژوهشي درماني ويا مديريتي مرتبط با علوم پزشکي بگذرانند مشروط براينکه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

4- دانشجويان استعداددرخشان دوره دکتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل17 در دو نيمسال تحصيلي و تاييد استاد مشاور بطور همزمان در يکي از رشته هاي کارشناسي يا MPH دانشگاههاي کشور در همان شهرمحل تحصيل رشته اول به ادامه تحصيل پردازند.

5- به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي پژوهشي اين دانشجويان يکي از اعضاي هيات علمي ترجيحا داراي مرتبه استادياري به بالارا به عنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مينمايند.

6- دانشجو ميتواند به پيشنهاد دفتر و تاييد معاونت آموزشي دانشکده دروس عمومي را بطور غير حضوري بگذراند.اين دروس جزءحدنصاب واحدهاي درسي در آن نيمسال منظور نمي گردد.

7- دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تاييد معاونت آموزشي دانشکده مربوطه تا 27 واحد درسي را بگذراند.

8- دانشگاه ميتواند به منظور آموزش مباحث جديد به دانشجويان استعداددرخشان کلاسهاي ويژه اي تشکيل دهد.

9- دانشگاه موظف است کلاسهاي ويژه آموزش زبان ،مهارتهاي رايانه،مديريت،روش تحقيق و ساير موارد مشابه براساس نيازسنجي دانشجويان استعداد درخشان با تخفيف ويژه ارايه دهد.

10- دانشگاه ميتواند امکانات لازم را براي شرکت دانشجويان استعداد درخشان درکنفرانسهاي علمي وکارگاههاي داخل و خارج کشور فراهم نمايد.

 

11- دانشگاه موظف به پرداخت کمک هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه پايان نامه هاي تحقيقاتي برحسب مورد و شرايط هردانشگاه اقدام نمايد.

12- دانشگاه موظف است اقدامات لازم جهت اعطاي وام و کمک هزينه تحصيلي، خوابگاه،بن خريد کتاب و تسهيلات استفاده از کتابخانه ها،آزمايشگاه ها،رايانه واينترنت و امکانات زيارتي،تفريحي،ورزشي براي دانشجويان استعداد درخشان به عمل آورد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-14 19:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ