دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان
رئيس دفتر
 
 
 

نام و نام خانوادگي

دكتر زهرا کاووسی
 

سمت

رئيس دفتر

 
مدرك تحصيلي
 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 

kavoosiz@sums.ac.ir
 
 
مسؤول و كارشناس دفتر نام و نام خانوادگي
 

فريبا فرهمند
 
 
 
سمت
 
 
مسؤول و كارشناس دفتر
 
مدرك تحصيلي
 

 كارشناس ارشد مدارك پزشكي
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 
f_farahmand@sums.ac.ir
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-11 12:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ