دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان
رئيس دفتر
 
 
 

نام و نام خانوادگي

دكتر زهرا کاوسی
 

سمت

رئيس دفتر

 
مدرك تحصيلي
 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 

kavosiz@sums.ac.ir
zhr.kavosi@gmail.com 
 
مسؤول و كارشناس دفتر نام و نام خانوادگي مسئول
 

فريبا فرهمند
 
 
 
سمت
 
 
مسؤول دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان 
 
مدرك تحصيلي
 

 كارشناس ارشد مدارك پزشكي
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 
f_farahmand@sums.ac.ir
 
 
كارشناس دفتر لادن ده بزرگی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-15 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ