شرایط ادامه عضویت

1-دانشجویان هر یک از بندهای فوق درمقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتر از 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید (دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آیین نامه نمی شوند.

2-دانشجوياني که داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انظباطي دانشگاه يا هيات بدوي تخلفات باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 13:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ