دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان
رئيس دفتر
 
 
 

نام و نام خانوادگي

دكتررامین روانگرد
 

سمت

معاون آموزشی 

 
مدرك تحصيلي
 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 
Email :ravangard@sums.ac.ir
 
 
مسؤول و كارشناس دفتر نام و نام خانوادگي مسئول
 

فريبا فرهمند
 
 
 
سمت
 
 
مسؤول دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان 
 
مدرك تحصيلي
 

 كارشناس ارشد مدارك پزشكي
 
 
آدرس پست الكترونيكي
 
f_farahmand@sums.ac.ir
 
 
كارشناس دفتر لادن ده بزرگی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-27 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ