قابل توجه کلیه دانشجویان
از آنجايي كه مركز مشاوره تحقيقات و كامپيوتردر نظر دارد كارگاه يك روزه تخصصي آموزشي « SPSS پيشرفته » ويژه  دانشجويان (تمام مقاطع) را توسط  سركار خانم دكتر كشاورزي، عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت، در روز چهارشنبه 27/10/91 از ساعت  14- 8  در اين مركز برگزار نمايد، خواهشمند است اطلاع رساني شود. پيش نياز، گذراندن SPSS مقدماتي مي باشد. 
 
عناوين سر فصل ها به شرح ذيل مي باشد:  آناليز واريانس و آزمونهاي post-hoc و آناليز كواريانس،  تحليل داده هاي بقا و رگرسيون خطي،   كار گروهي
خواهشمند است متقاضيان شركت در كارگاه ياد شده جهت كسب اطلاع از ظرفيت باقيمانده كارگاه به مركز مشاوره تحقيقات و كامپيوتر ( (RCC واقع در طبقه هفتم ساختمان شماره 2 دانشكده پزشكي (تلفن: 2336648) تماس گرفته و نسبت به ثبت نام اقدام فرمايند. سپس در صورت عدم تكميل ظرفيت، مبلغ -/150000 ريال  را به شماره حساب 3213942657 بانك ملت به نام معاونت تحقيقات و فناوري با شناسه واريز 24178806100 مربوط به كارگاه آموزشي واريز نموده و فيش مربوطه را به سركار خانم كاوياني در (RCC) تحويل دهند.
واحد آموزش........21/9/91
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ