رشته هاي موجود

 

 رشته كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص و متعهد در زمينه اداره امور بيمارستانها بوده كه در اهداف كلي زير خلاصه مي گردد :
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداري ، اجرايي در واحدهاي مختلف بيمارستانها ، افزايش كارآيي و اثر بخشي فعاليت بيمارستانهاي كشور اداره موثرتر و پوياتر بيمارستانها ، اقتصادي تر و علمي تر اداره كردن مراكز بهداشتي و درماني ، طول اين دوره 4 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 130 واحد تئوري و عملي مي باشد .
  رشته كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص جهت انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليت هاي مختلف بهداشتي و درماني ، اداري و مالي و آموزش و پژوهش مي باشد .
طول اين دوره 2 سال و تعداد كل واحدهاي اين دوره 37 واحد مي باشد .

  رشته دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 
 
هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص جهت آموزش های تخصصی و پژوهش در حیطه بهداشت و درمان می باشد. دروسی که در این مقطع تدریس می شود شامل سمینار مدیریت،   پژوهش عملیاتی، مدیریت آموزشی، سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی ، کارورزی ، اقتصاد بهداشت و بیمه می باشد.

 رشته كارشناسي ارشد اقتصاد  سلامت
رشته كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت با سه گرايش " سياستگذاري در برنامه ريزي بهداشت و درمان " " توسعه و درمان" و " اقتصاد سنجي بهداشت و درمان " جهت داوطلبان پيش بيني شده است . در حال حاضر دانشكده گرايش سياست گذاري در برنامه هاي بهداشتي و درماني را به داوطلبان ارائه مي كند.
هدف از تربيت دانش آموختگان دراين رشته ايجاد توانايي آنها به منظور سياست گذاري ، برنامه ريزي و بهبود توسعه امور اقاتصادي نظام بهداشتي و درماني و طول اين دوره 2 سال است .
 

 كارشناسي پيوسته فناوري  اطلاعات سلامت
هدف از تشكيل دوره كارشناسي پيوسته تكنولوژي اطلاعات بهداشتي تربيت افراد لايق و متعهد و آشنا به مباني فن آوري اطلاعات در نظام ارائه خدمات بهداشت و درمان و طول اين دوره 4 سال است .
رشته كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشكي
 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انفورماتیک پزشکی به عنوان رشته ای جدید و با استفاده از فناوری اطلاعات در ذخیره سازی ، بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات در جهت تصمیم گیری در حل مشکلات و ارتقاء سیستم های بهداشت درمان می پردازد . این علم ارتباط نزدیکی بین علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید در حال گسترش کامپیوتر ، مخابرات و ارتباطات برقرار می کند .
این برنامه در صدد است دانش آموختگانی را تربیت کند که دارای آگاهی و مهارت کامل در موارد زیر باشند :
- شناخت ساختار داده های پزشکی و پایگاه های داده ها
- کاربرد استانداردها در پزشکی
- به کارگیری ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها بمنظور تصمیم سازی مبتنی بر سیستم های خبره
- به کارگیری نرم افزارهای جامع پزشکی
- کاربرد مفاهیم اولیه بیوانفورماتیک در تشخیص بالینی
- کار با شبکه هاب هوشمند عصبی و کاربرد آنها در تحلیل اطلاعات در پزشکی
- استفاده از مراجع انفورماتیک پزشکی سلامت و پزشکی
 و کدگذاری در پزشکی می باشد.


دکترای سلامت در بلایا


دکترای مدیریت اطلاعات سلامت


 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-18 14:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ