تاریخچه

به منظور تحقق اهداف انقلاب فرهنگي ، در سال 1363 آموزشكده بهداشت کوار با پذيرش دانشجو در رشته ضبط آمار ومدارك پزشكي براي دوره كارداني كار خود راشروع نمود و پس از انتقال آموزشكده مذکور به شيراز و تأسيس دانشكده بهداشت در سال1374 موفق به پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي اداره امور بيمارستانها گرديد. اينرشته در سال 1378 از اداره امور بيمارستانها به مديريت خدمات بهداشتي ودرماني تغييرنام داد وكماكان با نام مديريت خدمات بهداشتي ودرماني كار خود را ادامه مي دهد. باتوجه به نياز وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و وجود امكاناتبالقوه در دانشگاه وموافقت وزارت متبوع ، رشته هاي ضبط آمار و مدارك پزشكي ومديريتخدمات بهداشتي و درماني از دانشكده بهداشت جدا و در سال 1380 دانشکده مدیریت واطلاعرسانی پزشکی به طور مستقل تأسيس گرديد. با استقلال دانشكده زمينه براي توسعه وپيشرفت علمي وپژوهشي رشته ها بيشتر فراهم شد. لذا دراين راستا این دانشکده در سال1384مجوز پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني و در سال 1390 نیز مجوز پذیرش دانشجو درمقطع دکترای تخصصی رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني را اخذنمود.

 در حال حاضر این دانشکده داراي 12 نفر هيئت علمي، 6نفر مربي و 3 گروه آموزشي با  5 رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، فناوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، انفورماتیک پزشکی و اقتصاد سلامت در مقطع کارشناسی ارشد و سلامت در بلایا در مقطع دکترا  در شيراز فعاليت مي نمايد. تعداد دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 91 نفر،کارشناسی مدیریت فناوری  اطلاعات سلامت 85 نفر،کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 19 نفر، کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 11 نفر، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سلامت 21 نفر ،کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 28 نفر، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 11 نفرو مجموع کل دانشجویانکارشناسی 176 نفر و مجموع کل دانشجویان کارشناسی ارشد 82 نفر  می باشد .
 ساختمان اصلی دانشکده مدیریت با زیربنای حدود 1500متر مربع در خيابان قصرالدشت،حد فاصل خيابان فلسطين و چهارراه ملاصدرا نبش كوچه 29 واقع مي باشد .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-18 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ