برنامه ها

جهت سهولت در دانلود ،فايل ها به فرمت فشرده (zip) تبديل شده اند
 
رديفعنواننام استادتاريخفايل
1بودجه ریزی عملیاتی 1دکتر براتی
آقای ماهر
30/11/93دانلود 
2بودجه ریزی عملیاتی 2دکتر براتی
آقای ماهر
30/11/93دانلود 
3بودجه ریزی عملیاتی 3 دکتر براتی
آقای ماهر
30/11/93دانلود
5مدیریت تغییردكتر باستانی30/11/93دانلود
6نظارت و کنترلدكتر باستانی30/11/93دانلود
 7انگیزشدكتر خوارزمی01/12/93دانلود
8مهارت های ارتباطیدكتر امینی01/12/93دانلود
9 مهارت هاي ارتباطيدكتر دهقاني  5/3/94دانلود 
10 كار گروهيدكتر براتي 5/3/94دانلود 
11مديريت بحراندكتر پيروي  5/3/94 دانلود
 12انگيزشدكتر كاووسي5/3/94 دانلود 
13برنامه ريزي و بودجه ريزي عملياتي آقاي ماهر6/3/94دانلود 
 14مديريت تغيير دكتر رضايي
دكتر باستاني 
 6/3/94دانلود 1

2
15  نظارت و كنترلدكتر كشتكاران  6/3/94 دانلود
2
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-19 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ