مدرسین و اعضاء هیئت علمی

 دكتر ركسانا شريفيان (دكتراي تخصصي مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)

 CV
   
فيلد تحقيقاتي: نظام گروههاي مرتبط تشخيصي (DRG)

Email:
sharifianr@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774  داخلي 224


 
 

دكتر زهرا محمودزاده ثاقب (دكتراي تخصصی مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)

CV

فیلد تحقیقاتي: سيستم هاي اطلاعات بهداشتي - پزشكي از راه دور - سیستم های کدگذاری 

 
Email: mahmoodz@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774 داخلي 238

 

 

   افسانه دانيالي (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي) 

 
CV

فيلد تحقيقاتي: ارگونومي - مديريت بخش مدارك پزشكي

Email: 
adanialy@sums.ac

تلفن:   8-32340774 داخلي 222

فريبا فرهمند (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي) 

CV

فيلد تحقيقاتي: عملكرد واحدهاي پذيرش در بيمارستانهاي آموزشی

Email: 
scmngdoc@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774 داخلي 227

مهدي نصيري قره قاني (دكتري مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي)
 
           فيلد تحقيقاتي : علم داده ها ، كلان داده ، اينترنت اشياء
                                 تلفن داخلي : 237
                      Email:mn.nasiri@gmail.com
 

اعظم اصلانی ممقانی(دکترای انفورماتیک پزشکی)
cv
فیلد تحقیقاتی : سیستم های تصمیم یار،انفورماتیک مشتری محور،سلامت همراه

 Email:aslaniaz@sums.ac.ir
تلفن: 32340774-8 داخلی 223ریتا رضایی ( دکترای مدیریت آموزش اطلاعات)
فیلد تحقیقاتی: مدیریت اطلاعات داده ها- آموزش از راه دور -ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی - د

Email : ritarezaee@sums.ac.ir
تلفن: 32340774-8 داخلی 242

cv

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-27 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ