مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دکتر پیوند باستانی
(دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)    

 تلفن :6-2340774 و 2340039 داخلی(272)
Email :bastanip@sums.ac.ir

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-25 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ