مدرسین و اعضاء هیئت علمی

 دکتر محمود رضا پیروی

تلفن:  8-32340774  داخلي 216
دکتر شهرام بلند پرواز
دکتر حمیدرضا عباسی 

دکتر عباس رضائیان زاده


دکتر افشین امینی

 
 دکتر زهرا رجحانی شیرازی

دکتر میترا امینی
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-30 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ