پروژه های پژوهشی
اولویت های پژوهشی 


 • سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان اعم ازتروماها، سوختگي ها، حوادث جاده اي، خودکشي، مسموميت ها و حوادث خانگي و ارائه الگوی پیشنهادی برای کاهش انها
 • سبب شناسی سوانح و  حوادث شایع اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • بررسی عملکرد و ارتقای کمی وکیفی اورژانس پیش بیمارستانی
 • بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز با رویکرد سلامت محور
 • بررسی شیوع حوادث و سوانح اورژانس استان فارس یا شهر شیراز
 • بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کنترل یا کاهش ان
 • بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و تحلیل ریشه ای عوامل تآثیر گذار بر آن
 • بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و وضعيت آمادگي بهداشتي درماني اورژانس در مقابله با بلاياي طبيعي و ارائه پيشنهاد بر اساس خصوصيات جغرافيايي و اجتماعي استان
 • بررسي وضعيت سوانح و حوادث شايع استان فارس و ارائه روش كارآمد براي کنترل مراكز اورژانس استان جهت ارائه خدمات و کنترل سوانح
 • بررسی عملکرد و ارتقای کمی وکیفی اورژانس پیش بیمارستانی
 • بررسی عملکرد و ارتقای کمی وکیفی اورژانس بیمارستانی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-30 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ