مدرسین و اعضاء هیأت علمی

دکتر خسرو كشاورز(دكتراي اقتصاد دارو) 

cv

تلفن: 6-2340774 و 2340039
Email  : khkeshavarz2007@gmail.com  

 


دکتر فرهاد لطفی
(دکترای اقتصاد سلامت)

تلفن: 6-2340774 داخلی 203

Email :lotfifarhad@gmail.com
CV
 
 

 دکترمحسن بياتي(دكتراي اقتصاد سلامت) 

cv
فیلد تحقیقاتی : اقتصاد سنجی-عدالت در سلامت -سنجش کارایی در بخش سلامت- اقتصاد نیروی کار در بخش سلامت

تلفن: 6-2340774 و 2340039
 
عبدالصالح جعفري(دانشجوي بورسيه دكتراي اقتصاد سلامت) 

cv

تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی ( 230) 
:Email

jafari-ab@sums.ac.ir   
 

  
دکتر زهرا كاووسي (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)

CV
 
 تلفن :6-2340774 داخلی( 234) و فاكس 2340039
:Email
 kavosiz@sums.ac.ir

 
  
دکتر رامين روانگرد (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)

CV


تلفن : 2340774-6 داخلي (230)و فاكس  2340039

Email :ravangard@sums.ac.ir
  
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ