كاركنان


سعید سعیدی نژاد

مسؤول مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

(کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی )

تلفن :6-2340774و 2340039 داخلی (217‌)

Email: saeedis@sums.ac.irمرضیه نوئي فرد

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) 
( كارشناس كامپيوتر)

تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلي (217‌)

Email: noueifard@sums.ac.ir
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-28 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ