برگزاری جلسه گزارش طرح تحول نظام سلامت با حضور دبیر اجرایی طرح در استان و اعضای هیئت علمی دانشکده

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی؛ جلسه گزارش طرح تحول نظام سلامت با حضور دبیر اجرایی طرح تحول سلامت در استان فارس؛آقای دکتر شفیعی؛ و همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در روز شنبه مورخ9/8/94 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه دبیر اجرایی طرح در گزارش خود به تشریح مهم ترین دستاوردهای طرح تحول سلامت در استان فارس از جمله کاهش پرداخت از جیب بیماران بستری؛ رضایت چشمگیر بیماران؛ حضور پزشکان متخصص مقیم و ماندگار در بیمارستان های دانشگاه؛ ارتقای کیفیت ویزیت؛ ساخت و افتتاح مراکز جدید در سطح استان؛ ارتقای هتلینگ و ... پرداختند. دکتر شفیعی در ادامه گزارش خودضمن اشاره به چالش ها و موانع پیش روی طرح در استان، نکاتی را در این خصوص مطرح نمودند.

در این جلسه اساتید گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده ضمن مشارکت فعال، با طرح پرسش های در خصوص شاخص های ارزیابی طرح و نحوه و مکانیسم ارزیابی طرح تحول سلامت در ابعاد مختلف، به بحث و تبادل نظر در خصوص نکات ذکر شده پرداختند.

در انتهای جلسه رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی دانشگاه آقای دکتر براتی؛ ضمن تشکر از حضور آقای دکتر شفیعی و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی؛ آمادگی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی را در خصوص ارائه همفکری؛ مشاوره و انجام تحقیقات میدانی در راستای اجرای بهتر طرح تحول نظام سلامت اعلام نموده و خواستار تداوم ارتباط بیشتر مدیران اجرایی طرح با اساتید دانشکده شدند. لازم به ذکر این جلسات در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

                                                                      

                                                                     

                                                                      

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-12 9:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ