کارگاه تغذیه در حوادث و بلایا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، روز سه شنبه بیستم آذرماه ، گروه سلامت در بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، کارگاه تغذیه درحوادث و بلایا با همکاری گروه تغذیه و بهداشت دانشکده بهداشت را برگزار نمود.

دکتر« لیلامحمدی نیا» از گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده مدیریت، اهمیت بحث تغذیه به ویژه برای کودکان و نوجوانان و دیگرگروه های آسیب پذیر را بیان کرد. وی اقدامات ارزشمند واحد تغذیه را در تهیه چک لیست و زیرساخت ها  که در کتاب «برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها» که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و چاپ شده است را به عنوان یک الگو عملی برای استفاده در فیلد معرفی کرد.

در ادامه دکتر «زهرا سهرابی زاده» از اساتید هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به درشت مغزی ها، ریز مغزی ها وسوء تغذیه پرداخت.

 

در پایان «دکتر عنایت اله بریزی»، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی از دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري پرداخت. وی به چندین نکته اجرایی بهداشتی در شرایط اضطراری از جمله نظارت بر تهیه ، انتقال و توزیع غذا و آب، تهیه وعده ای غذا و صرف غذا در درجه حرارتی استاندارد، ضرورت معدوم غذاهای ناسالم و ثبت مستندات، شرایط نگهداری غذای باقی مانده، ضرورت کنترل مواد غذایی اهدایی به آسیب دیدگان اشاره کرد.

این نشست مورد استقبال و رضایتمندی مهمانان خارج از دانشکده از متخصصین تغذیه حتی از شهرستان های جهرم و بوشهر قرار گرفت.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-2 16:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ