انتخابات نماینده ی منتخب شورای آموزشی، صنفی و دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی برگزار شد.

 

نمایندگان هر مقطع رشته دانشکده در شورای آموزشی، صنفی و دانشجویی ، با حضور معاونین محترم آموزشی و فرهنگی دانشکده، خانم ها دکتر کاووسی و دکتر محمود زاده در تاریخ اول اردیبهشت ماه، پس از رای گیری، نماینده ی منتخب دانشکده را در شورای آموزشی، صنفی و دانشجویی دانشگاه انتخاب کردند. بر اساس این انتخابات، خانم فاطمه خادمیان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی 93 به عنوان منتخب نمایندگان دانشکده مدیریت در شورای آموزشی، صنفی و دانشجویی انتخاب گردیدند.

                                                                                          

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-6 17:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ