کارگاه " کنفرانس علمی شبیه سازی صحنه حادثه در حوادث با مصدومین انبوه و اقدامات پیش بیمارستانی" برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، روز پنجشنبه 20 دی ماه، گروه سلامت در بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاه " کنفرانس علمی شبیه سازی صحنه حادثه در حوادث با مصدومین انبوه و اقدامات پیش بیمارستانی" با معرفی نرم افزار شبیه سازی و طراحی شده علوم پزشکی شیراز را با همکاری تیم اجرایی و طراح نرم افزار به میزبانی گروه سلامت در بلایا برگزار نمود.

دکتر « لیلامحمدی نیا»، بعد از بیان هدف برگزاری کنفرانس و معرفی تیم اجرایی نرم افزار، به ارائه مفهوم تریاژ استارت پرداخت سپس به اهمیت فاز آمادگی از چرخه مدیریت بلایا اشاره نمود. وی به انواع تمرین های آمادگی در دو دسته بحث محوری و عملیاتی محوری پرداخت و نقش کنفرانس علمی شبیه سازی صحنه حادثه را ترکیبی از هر دو دسته معرفی کرد. دکتر« فهیمه جمشیدیان طهرانی»، دکترای تخصصی هوش مصنوعی به معرفی نرم افزار و کارکردهای آن پرداخت و نکات کلیدی و کاربردی درخصوص چگونگی کار با نرم افزار را به مخاطبین توضیح داد. سپس یکی از مخاطبین داوطلبانه با نرم افزار شبیه سازی صحنه حادثه با سناریو تصادف اتوبوس با 16 مجروح مشغول به تمرین شد و توضیحات تکمیلی توسط « مهرناز ده بزرگی »، « فاطمه جمشیدیان »، دکتر « فهیمه جمشیدیان » از تیم اجرایی نرم افزار در خصوص تریاژ صحیح بیماران، چگونگی تریاژ اولیه، تریاژ ثانویه، درخواست آمبولانس و اتوبوس آمبولانس و اعزام بیماران داده شد.سپس کلیه شرکت کنندگان به صورت عملی کار با نرم افزار را به عنوان یک تجربه خوب و کاربردی با راهنمایی تیم اجرایی انجام دادند. بازخورد دانشجویان دکترای سلامت در بلایا و همکاران بالینی بیانگر مثمر ثمر بودن آموزش عینی و عملی تریاژ به صورت مجازی و شناخت بهتر صحنه حادثه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-29 15:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ