برگزاری کارگاه مدیریت افت تحصیلی

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مسئول اساتید مشاور دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از برگزاری کارگاه مدیریت افت تحصیلی خبر داد.

مسئول اساتید مشاور بیان کرد: در این کارگاه خانم ماریا مسعودی و دکتر جلیل اعتماد از مرکز مشاوره دانشگاه  به بیان مباحثی از جمله شایعترین علل افت تحصیلی، درگیری تحصیلی، انواع مشارکت دانشجو در دانشگاه، ابعاد درگیری تحصیلی، ویژگی محیط های یادگیری، جهت گیری اهداف تسلطی، انواع هیجانات در محیط آموزشی کلاس پرداختند.

مسعودی بیان کرد:  منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و درسی از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.


دکتر جلیل اعتماد نیز با بیان اینکه منظور از درگیری تحصیلی یعنی مشارکت فعال، پرانرژی و با جهت گیری گرایشی دانشجو در تکالیف تحصیلی و همچنین مشارکت سازنده، مشتاقانه مبتنی بر شناخت یادگیرنده و کیفیت های قابل مشاهده ی تعاملات واقعی او با تکالیف تحصیلی می باشد، گفت: باز خورد واضح، حمایت شخصی، ساختارمندی، حمایت از خود پیروی، جهت گیری هدف تسلطی، چالش متعادل، گرمی، انتقادات واضح و آموزش اصیل از جمله روش هایی است که اساتید با بهره گیری از آن می توانند درگیری تحصیلی ایجادکنند.

دکتر اعتماد پس از جمع بندی مطالب پیشنهاد کرد با توجه به اینکه آستانه هیجانات در نسل های مختلف متفاوت است، اساتید باید به گونه ای رفتار کنند که برایند هیجانات مثبت و منفی در ابتدا صفر و سپس به سمت مثبت افزایش یابد.

دانیالی مسئول اساتید مشاور افزود: این کارگاه در سه جلسه و با حضور همه اساتید مشاور، معاون آموزشی دانشکده و مسئول کمیته اساتید مشاور برگزار و مقرر شد در صورت تمایل اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، از پرسشنامه تحلیل هیجانات تحصیلی  و نتایج حاصل از آن استفاده نمایند. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 15:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ