برگزاری جلسه ارزیابی پرونده های استاد مشاور در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی


جلسه ارزیابی پرونده های استاد مشاور (سنجه مشاوره) در تاریخ 97/05/01 با حضور جناب آقای دکتر پیروی ریاست، سرکار خانم دکتر کاوسی معاون آموزشی دانشکده، تیم ارزیاب، جناب آقای دکتر غلامی مدیر کمیته اساتید مشاور دانشگاه و جناب آقای پرنیان دبیر کمیته، در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، "دکتر غلامی" ضمن تشکر از زحمات اساتید مشاور و مسئولین دانشکده به دلیل همکاری مستمر جهت اجرای طرح استاد مشاور، افزود: این طرح به دلیل کاربر بودن نیاز به افراد فعال و با انگیزه داشته و لذا رؤسای دانشکده ها باید به این طرح توجه ویژه داشته باشند.
"دکتر غلامی" در ادامه بیان کرد: بر این اساس ماهی یکبار در دانشگاه کمیته مرکزی تشکیل شده و دانشکده ها می توانند نظریات خود را از طریق مسئول اساتید مشاور در خصوص استعدادهای درخشان، طرح استاد مشاور و سایر موارد مرتبط به این کمیته منعکس نمایند.
"دکتر پیروی" ، ضمن استقبال و تأیید نحوه اجرای طرح استاد مشاور تاکید کرد که این طرح می تواند تأثیر بسیاری بر رضایت و حل مشکلات، به ویژه مشکلات اجتماعی دانشجویان داشته باشد.
او افزود: پرونده ها باید از حالت مستندسازی صرف خارج شده و مشاوره به صورت عملی نیز ارتقا یابد.

در پایان "دکتر کاوسی" از "سرکار خانم دانیالی" و کارشناس استاد مشاور  "سرکار خانم ده بزرگی" بابت زحمات ایشان در راستای ارتقا وضعیت استاد مشاور تشکر و قدردانی نمود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-4 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ