حضور فعال دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در جشنواره ایمنی بیمار بیمارستان شهید مطهری مرودشت


این جشنواره با شعار هم بستگی برای ارتقاء ایمنی بیمار از روز شنبه مورّخ 10/11/94 به مدت 3 روز با برنامه های متنوعی شامل نمایشگاه آثار دریافتی،کارگاه های آموزشی ارتباط با بیمار، مسابقه نقاشی کودکان و نمایشگاه تجهیزات پزشکی شروع به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی؛ رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی که به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی و تعدادی از دانشجویان دکتری دانشکده در این جشنواره حضور یافته بود؛ در مراسم افتتاحیه این جشنواره در تشریح جایگاه مهم ایمنی بیمار در دنیا، بیان داشت: امروزه مهمترین مهارت برای مدیران و پرسنل درک از اهمیت ایمنی و پیشگیری و رهبری سازمان در راستای اهداف کلان ایمنی بیمار است .

دکتر امید براتی گفت : در برخی از بیمارستان های کشور در زمینه ایمنی بیمار حالت بیمار گونه داریم و آن زمانی است که پرسنل می ترسند بگویند که ما خطا کردیم ولی بیمارستان مرودشت در این زمینه در سطح متعالی فرهنگ ایمنی بیمارقراردارد.

  

رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با بیان تأثیرات ایمنی بیماراظهار داشت : استقراراین موضوع می تواند باعث،جلب رضایت بیمار و همراهی ایشان،افزایش انگیزه ارائه خدمات در پرسنل، ارتقاء کیفیت سلامت در همه جنبه ها،کاهش خطاهای پرسنلی شود و یکی از تهدید های بیمارستان ها این است که پرسنل با مبانی آموزش درحوزه استانداردها آشنا نباشند.

رئیس بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت نیز با اشاره به آمار بالای مراجعه به این مرکز گفت: با این حجم مراجعه بیمارباید طوری برنامه ریزی و مدیریت شود که بهترین خدمات به ایشان ارائه داده شود.

   

دکترقاسم عباسی ادامه داد : بیماری که وارد بیمارستان می شود به صورت یک امانت نزد ما است و با توجه به مداخلات زیادی که بر روی بیمار صورت می گیرد باید ایشان را بدون هیچ آسیبی از طرف بیمارستان به خانواده و جامعه تحویل نمائیم.

مدیر بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت بااشاره به روند اقدامات اجرائی این جشنواره گفت: اقدامات اجرایی از ابتدای سال 1394 با تدوین برنامه عملیاتی شروع شد.

   

مسئول دفتر بهبود کیفیت وایمنی بیمار بیمارستان آموزشی درمانی  شهید مطهری مرودشت ضمن بیان روند ارتقاء ایمنی بیماردر این مرکزاظهار داشت: رسالت این مرکز ارتقاء سلامت و جلب رضایت ، اعتمادو تکریم مراجعین از هر طبقه و نژاد مبتنی بر ارزشهای اعتقادی قرارداده شده است.

فریبا عمادی گفت : چشم انداز این مرکز تا سال 1398 کسب عنوان سطح 2 بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار می باشد و امیدواریم طی سال های آینده شاهدکاهش خطاها باشیم و بتوانیم بیمارستانی خوب و در حد رضایت مردم داشته باشیم.

  

در کنار این جشنواره نیز نمایشگاه تجهیزات پزشکی و تست رایگان قند خون و فشار خون با همکاری تجهیزات پزشکی دنا نیز دایر می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-11 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ