برگزاری دومین جلسه کمیته اساتید مشاور در سال1397دومین جلسه کمیته اساتید مشاور در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در تاریخ 27/03/97 با حضور جناب آقای دکتر لطفی رئیس دانشکده و معاون آموزشی سرکار خانم دکتر کاوسی و سرکار خانم دانیالی مسئول کمیته اساتید مشاور و کلیه اساتید مشاور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مسئول کمیته اساتید مشاور گزارشی در مورد وظایف کمیته استاد مشاور شامل: پایش اساتید، تصمیم گیری برای دانشجویان فعال و استعداد های درخشان، برگزاری کارگاه های توانمند سازی جهت اساتید ارائه دادند.
همچنین جناب آقای دکتر لطفی به ارائه توضیحاتی در مورد نقش اساتید مشاور، انتظارات نظام آموزشی از اساتید مشاور، نقش منتور شیب در توانمند سازی پرداختند.
در ادامه علاوه بر بررسی نقطه نظرات دانشجویان از طرح استاد مشاور، نحوه نمره دهی به پرونده های مشاوره برای اساتید مشاور توسط مسئول کمیته اساتید مشاور شرح داده شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ