برگزاری هفتیمن جلسه ژورنال کلاب دانشکده 

در روز دوشنبه مورخ 16/11/1396 هفتمین جلسه ژورنال كلاب دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه سرکار خانم راضیه علیزاده زکریا، از دانشجويان فعال كارشناسي ارشد اقتص
اد سلامت به ارائه مقاله ‏اي با عنوان The effect of taxation and regulation on cigarette smoking: Fresh evidence from Turkey كه در مجلهhealth policy در سال 2017 منتشر شده، پرداختند. اين مقاله، به بررسی اثرات چهار سیاست بر مبنای قوانین محدود کننده یا مالیات بر میزان مصرف سیگار در ترکیه طی سال های 2005 تا 2015 با استفاده از مدل OLS پرداخته است. یافته های مقاله پیشنهاد می دادند که اجرای سیاست های محدود کننده در کنار افزایش مالیات می تواند منجر به کاهش مصرف سیگار در جامعه شود. در اين جلسه آقاي دكتر لطفي ، آقای دکتر براتی، خانم دکتر کاوسی و آقای دکتر بیاتی به بررسي و تبيين یافته های مقاله و همچنین نقد مقاله پرداختند. همچنین پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری در زمینه سیگار و همچنین انجام پژوهش های کاربردی در این زمینه از سوی اساتید حاضر ارائه گردید. در پایان نیز سیاست های اجرا شده در ایران در زمینه ی موضوع مقاله توسط حضار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 15:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ