حضور آقای دکتر حاجتی دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در دانشکده مدیریت
در روز چهارشنبه مورخ 27/11/95 جلسه ای با حضور آقای دکتر حاجتی دبیر محترم شورای علوم پایه، بهداشت و تخصصی، سرکار خانم دکتر مصطفوی پور و اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر لطفی قائم مقام دانشکده در خصوص وضعیت گروهها، دانشجویان و تعداد اعضای هیات علمی گزارش ارائه نمودند و موارد مورد نیاز جهت ارتقای وضعیت دانشکده را بیان نمودند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 14:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ