معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دکتر پیوند باستانی به عنوان معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی منصوب شد.

 رسول اكرم (ص): هيچ صدقه اى كه مردم دهند از علمى كه منتشر شود بهتر نيست.

سركار خانم دكتر پيوند باستاني

با سلام

احتراما" نظر به مراتب علمي، تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به سمت معاونت تحصيلات تكميلي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز منصوب مي گرديد، تا با استعانت از خدواند متعال و حسن تدبير و بهره گيري از مجموع توانمندي هاي موجود، وظايف مربوطه را برابر ضوابط و مقررات قانوني به نحو شايسته به انجام رسانيده و زمينه ارتقا سطح آموزش دانشجويان گروه هاي مختلف آموزشي و جايگاه علمي دانشكده را بيش از پيش فراهم آورید.


دکتر محمودرضا پیروی

رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-10 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ