کنفرانس علمی بیوتروریسم برگزار شد.

روز یکشنبه هجدهم آذرماه ، گروه سلامت در بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، کنفرانس علمی بیوتروریسم را با همکاری دانشکده داروسازی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در ابتدا دکتر «محمودرضا پیروی»، رئیس دانشکده و مدیرگروه سلامت در بلایا مفاهیم بیوتروریسم و مدیریت بیوتروریسم را بیان کرد.

 

 

دکتر«پیروی» بیان کرد: «ﺑﻴﻮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ»اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ( وﻳﺮوس، ﺑﺎﻛﺘﺮي و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ بیماری زا ) ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺸﺘﻦ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺣﺸﺖ آﻓﺮﻳﻨﻲ، ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ تعریف شده است.

سپس دکتر«لیلا محمدی نیا»، از گروه سلامت در بلایا، به بیان انواع بیوتروریسم و آمادگی بیمارستانی و پیش بیمارستانی در حوادث بیوتروریسم پرداخت.

در ادامه دکتر«حسین نیک نهاد»، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی به راهکارهای مقابله، پیشگیرانه بیوترویسم اشاره داشت و تجارب ارزشمند عملی خود را ذکر نمود.

 
همچنین دکتر«احمدغلامی» عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، تروریسم زیستی و مباحث نوین روز را تشریح کرد.

او بیان کرد:اهمیت موضوع و دلایل جذابیت استفاده از عوامل بیولوژیک بر اقدامات تروریستی عوامل متعددی است همچون تاثیر روانی فوق العاده بر جامعه، عدم توانایی تشخیص و شناسایی سریع، تولید و توزیع آسان و ارزان، وسعت منطقه هدف و همچنین بازتاب طولانی مدت که بازتاب ها و پیامدهای حملات بیوتروریستی بر خلاف حملات متعارف تروریستی(انفجار) تا مدت ها باقی می ماند و در نتیجه خطر ابتلای جمعیت بیشتری را فراهم می سازد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-2 16:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ