balaya3.jpg


سومین جلسه سامانه فرماندهی حادثه(
ics) در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردید.

به گزارش جناب آقای احمدی دانشجوی دکترای سلامت در بلایا، سومین جلسه سامانه فرماندهی حادثه(ics) در روز چهارشنبه مورخ 23/3/96 از ساعت 10 الی 12 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر پیروی مدیر گروه رشته سلامت در بلایا و فوریتها به توضیحاتی در رابطه با موضوع مدیریت بحران، فازهای مختلف آن و سامانه فرماندهی حادثه پرداختند.همچنین سناریوی آتش سوزی فرضی دانشکده نیز خوانده شد و وظایف هر یک از اعضای چارت مشخص و بازخوانی گردید.

در نهایت هر یک از عضوهای چارت در مورد وظایف خود توضیح دادند و سایر اعضاء به بحث پرداختند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-27 9:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ