az.jpgگزارش بازدید از آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی مورخ 23/3/96

به گزارش دفتر استعداد درخشان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، گروهی از اساتید محترم دانشکده، مربیان گروه های آموزشی، کارکنان، دانشجویان و اعضای هسته استعداد درخشان، در تاریخ 23 خرداد 1396از آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی بازدید بعمل آوردند.در طی این بازدید به معرفی آزمایشگاه علوم اعصاب، امکانات موجود و خدمات تخصصی قابل ارائه پرداخته شد. در ادامه بازدید، خانم دکتر تهمتن آزمایشگاه اختلالات خواب، خانم مهندس صفایی قسمت رفتاری آزمایشگاه و آقای دکتر نامی به معرفی قسمت های شناختی،الکتروفیزیولوژی ، روان ومغز آزمایشگاه پرداختند.

طبق سخنان آقای دکتر نامی، علاوه براینکه افرادی که بیمار هستند می توانند از فناوری های علوم اعصاب این آزمایشگاه استفاده و بهبود پیدا کنند، افراد طبیعی و سالم جامعه هم می توانند در این آزمایشگاه به شناسایی عملکرد های ذهن خود و در نتیجه به ارتقا عملکردهای خود پرداخته و به فردی کارآمدتر تبدیل شوند.

امید است همکاری های مشترک بین دو دانشکده منجربه بهبودعملکرد و ارتقا دانشکده های مذکورگردد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-28 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ