همفکری مدیران مراکز درمانی پیرامون بهبود خدمات اورژانس بیمارستانی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی


در چهارمین نشست مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی شیراز که در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی برگزار شد، موضوع خدمات اورژانس بیمارستانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


 


به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، در این نشست با حضور مدیران بیمارستان ها، مدیران ستادی دانشگاه و اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، دکتر «محمودرضا پیروی» رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ضمن بیان فرآیند خدمات اورژانس بیمارستانی، گزارشی از اورژانس بیمارستان نمازی به عنوان بزرگ ترین مرکز جنوب کشور ارائه کرد.
 
 


دکتر پیروی در حاشیه برگزاری این نشست، با اشاره به طرح پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اورژانس در بیمارستان ها، مهم ترین پیشنهاد مطرح شده را شکل گیری ارجاع و نظام ارجاع و شبکه ارتباطی بین اورژانس ها عنوان کرد تا مردم ساکن در هر استان و شهرستان به نحو دقیق بدانند چه مسیری برای گرفتن خدمات اورژانس یا الکتیو، باید طی کنند.

 

  رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی افزود: برای تحلیل عمیق تر و حل مشکلات، باید فرآیند انتقال، پذیرش و ترخیص بیمار اورژانس، از لحاظ نوع خدمات درمانی، فرآیندهای موردنیاز و میزان بار اقتصادی، از صفر تا صد پایش و به گروه های بالینی و دست اندرکاران، بازخورد داده شود.

 

 

 
 


دکتر پیروی تاکید کرد: همچنین در تصمیم گیری از صاحبان فرآیند نباید غافل شد، زیرا منجر به اجرای بهتر و موثرتر برنامه ها می شود.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-16 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ