برگزاری دومین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397


به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دومین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397 در تاریخ 28/3/1397 با حضور مدیران بیمارستان ها، مدیران ستادی دانشگاه، اساتید و دانشجویان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز برگزار گردید. در این جلسه به موضوع " تجربه برگزاری جشنواره ایمنی بیمار در بیمارستان شهید دستغیب " پرداخته شد. این مبحث توسط جناب آقای دکتر زارعی، مدیر محترم بیمارستان شهید دستغیب ارائه گردید.
" دکتر زارعی " بیان کرد: این جشنواره در شهریور ماه سال گذشته با اهداف شناساندن ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار به کارکنان، پزشکان و دانشجویان؛ افزایش آگاهی کارکنان درمانی در رابطه با روش های کاهش وقایع ناخواسته؛ افزایش آگاهی کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی در رابطه با روش های کاهش وقایع ناخواسته؛ ارتقا کار تیمی بین واحدها جهت افزایش ایمنی بیمار در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان؛ ارتقا نمره استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در ارزیابی مربوطه برگزار شده است.
او افزود: یکی از نکات برجسته این جشنواره مشارکت همه بخش های بیمارستان حتی بخش های اداری، مالی و پشتیبانی در ارائه آثار مربوط در ایمنی بیمار بوده است. همچنین مسئولین و مدیران، برگزاری جشنواره ایمنی بیمار را عامل ایجاد نشاط سازمانی، آشنایی واحد های پشتیبانی و اداری با نقش های خود در رعایت ایمنی بیمار، ترویج کار گروهی و تغییر نگرش کارکنان در ارتباط با گزارش وقایع ناخواسته دانسته اند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-29 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ